Μνημειακός χώρος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος.

Μνημειακό συγκρότημα

Μνημειακός χώρος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος. Σχεδιασμένος από τους αρχιτέκτονες του Νικολαΐδης Βιάνα Συνεταιρισμός, the artist Angel Mihailov together with the civil engineer Antonis Yapanis. Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.

Μνημείο στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος.

Μνημείο

Μνημείο στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος. Σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Άγγελος Mihailov μαζί με τον πολιτικό μηχανικό Αντώνη Yapanis και τους αρχιτέκτονες του Νικολαΐδη Viana εταιρικής σχέσης. Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.