Μνημείο στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος.

Μνημείο

Μνημείο στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος.
Σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Άγγελο Μιχαΐλοφ μαζί με τον πολιτικό μηχανικό Αντώνη Γιαπάνη και τους αρχιτέκτονες του Νικολαΐδης Βιάνα Συνεταιρισμός.

Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.

Κοινοποιήστε το: