Ανασυγκρότηση με πλήρη σχεδιασμό και άδεια οικοδόμησης ενός νηπιαγωγείου στη Λεμεσό, Κύπρος.

Νηπιαγωγείο

Το γραφείο μας σχεδίασε μια ανοικοδόμηση με πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής ενός νηπιαγωγείου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου.