Ανακατασκευή με πλήρη σχεδιασμό και άδεια οικοδόμησης προσθέτοντας δύο επιπλέον ορόφους σε μια ιδιωτική κατοικία στη Λεμεσό, Κύπρος.

Ανοικοδόμηση

Σχεδιάζουμε ανοικοδομήσεις. Αυτή είναι μια ανοικοδόμηση με πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, με την προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων σε μια ιδιωτική κατοικία στη Λεμεσό, Κύπρος.

Ανασυγκρότηση με πλήρη σχεδιασμό και άδεια οικοδόμησης ενός νηπιαγωγείου στη Λεμεσό, Κύπρος.

Νηπιαγωγείο

Το γραφείο μας σχεδίασε μια ανοικοδόμηση με πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής ενός νηπιαγωγείου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου.