Μοντέρνος χριστιανικός ναός στο μνημειακό συγκρότημα στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στη Μάρι, Κύπρος.

Θρησκευτικά

Ένας σύγχρονος χριστιανικός ναός που σχεδιάσαμε στο μνημειακό συγκρότημα στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος. Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.

Μνημειακός χώρος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος.

Μνημειακός χώρος

Μνημειακός χώρος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος. Σχεδιασμένος από τους αρχιτέκτονες του Νικολαΐδης Βιάνα Συνεταιρισμός, the artist Angel Mihailov together with the civil engineer Antonis Yapanis. Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.