Μοντέρνα αρχιτεκτονική για γραφεία και διαμερίσματα στο Ναύπλιο Court στη Λεμεσό, Κύπρος.

Μικτή χρήση

Το γραφείο μας σχεδιάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική κτιρίων μικτής χρήσης, όπως γραφεία και διαμερίσματα. Ναυπλίου Κόρτ στη Λεμεσό, Κύπρος.

Μοντέρνος χριστιανικός ναός στο μνημειακό συγκρότημα στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στη Μάρι, Κύπρος.

Θρησκευτικά

Ένας σύγχρονος χριστιανικός ναός που σχεδιάσαμε στο μνημειακό συγκρότημα στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, Κύπρος. Μπορείτε να δείτε τις αφίσες μας για το διαγωνισμό εδώ: 1, 2, 3, 4.